Vi byter namn!
Ursprungligen när butiken öppnade 1985 så hette den Cyklig.
Vi byter nu tillbaka till det namnet och du hittar vår nya hemsida på 
www.cyklig.se